KRÁSA A ZDRAVÍ / Krása a zdraví

Lékaři varují: Pozor na oxid uhelnatý

V posledních měsících se zvýšil počet ošetřených pacientů s otravou oxidem uhelnatým. V některých případech měla otrava i tragické následky.

"Rozpoznat tuto diagnózu od jiných je někdy velmi obtížné i pro profesionály. Většina příznaků jsou problémy nespecifické, které se objevují i u řady jiných onemocnění," konstatoval primář anesteziologicko-resuscitačního oddělení MUDr. Pavel Longin.

Právě jeho oddělení a oddělení interny řešilo několik závažných případů otrav v tomto roce. Lékaři oddělení ARO považují za důležité, aby si veřejnost uvědomila rizika a nebezpečí spojená s oxidem uhelnatým. "Některé případy byly velice závažné a hluboce zasáhly nejen rodiny samotné, ale i personál oddělení. Chtěli bychom proto alespoň touto formou apelovat na veřejnost, aby se více zajímala o problematiku a byla obezřetnější. Málo kdy si někdo dá do spojitosti zdravotní problémy s předcházejícími problémy se spotřebičem - karmou, kotlem, krbem," dodává MUDr. Longin. Přesná čísla nejsou k dispozici, avšak odhady na Českou republiku hovoří o 1500 případech otrav CO ročně. Jako příčina smrti je otrava CO stanovena u 140-150 osob ročně. Lékaři jsou přesvědčeni, že skutečné množství však bude mnohem vyšší.

Na možnost otravy CO je nutno myslet a zmínit se lékaři, pokud zdravotním problémům předcházely problémy se spotřebičem - neodborná oprava spotřebiče či kouřovodu, neobvyklé hoření, kouřový zápach, opakované zhasínání plamene, někdy se udává také narudlé zbarvení plamene.

V závislosti na množství a koncentraci vdechovaného CO a délce pobytu v prostředí dochází k rozvoji různých příznaků:

- obyvklé jsou mírnější příznaky jako nevolnost, zvracení, bolesti hlavy nebo na hrudi, závratě, slabost, možné jsou i psychické příznaky,atd.

- při závažnějším stupni - neurologické příznaky, dochází k poruše vědomí.

S lehčími příznaky otravy se pacienti obvykle odeberou k praktickému lékaři či na interní ambulanci nemocnice. Zde je důležité nezapomenout oznámit možnou souvislost s poruchou zdroje otravy zdravotnickému personálu. U těžších případů bývají přivolány složky IZS, pacienti bývají převezeni na ošetření do nemocnice. Zde je jim podán kyslík a jsou ošetřeni dle aktuálního zdravotního stavu. "Následky otrav mohou být i trvalého rázu, například trvalé poškození mozku," dodává primář ARO MUDr. Pavel Longin.

I zástupci Hasičského záchranného sboru HB, kteří díky technickému vybavení obvykle odhalí a upozorní lékaře na možnost otravy, se shodují, že nejčastěji zjištěným důvodem je neodborně prováděný servis u domácích spotřebičů či neexistence revizí na přístroje a další zařízení. "Nejlepší prevencí jsou pravidelné kontroly, pokud zjistíte doma závadu či se Vám něco nezdá, pak zařízení vypnout a přivolat odborníka. Moderním prostředkem prevence a jednou z nejlepších variant je pořízení čidla, jako detektoru výskytu oxidu uhelnatého v domech či bytech. Tato zařízení se umisťují přímo do obytných místností a jsou schopna signalizovat nebezpečí a tak zabránit tragédii," sdělil mjr.Mgr. Martin Sedláček, velitel stanice HZS Havlíčkův Brod.

Autor / zdroj: Petra Černo

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.