KAM NA VÝLET / Hrady, zámky a zříceniny

Interaktivní výstava se orientuje na dětské návštěvníky a ty, kteří upřednostňují živé ukázky historie před popisným zpracováním
 
Autor / zdroj foto: Zámek Třebíč

Zámek Třebíč / Třebíč

Rozsáhlá rekonstrukce celého zámeckého areálu Třebíč otevřela novou kapitolu jeho existence. Díky spolupráci krajských, městských a církevních institucí se zámek a jeho nejbližší okolí proměnily ve vzájemně harmonicky provázaný kulturní celek, sváteční místo pro zastavení uprostřed všednodennosti.

V bývalém valdštejnském zámku byly vytvořeny čtyři stálé expozice Muzea Vysočiny Třebíč, které propojují samotné místo, město i širší region s historickými souvislostmi, ale i s přírodními zajímavostmi.

Spolu s opravou zámku ožila i zrekonstruovaná budova předzámčí, ve které se nachází expozice s názvem Cesty časem. Rozsáhlá interaktivní výstava se svým obsahem orientuje především na dětské návštěvníky a všechny ty, kteří dávají přednost živým ukázkám historie před popisným zpracováním.


Svět neživé přírody
Svět neživé přírody nemlčí, dokládá fascinující historii vzniku Země a umožňuje nahlédnout do rozmanitého světa geologického vývoje Třebíčska. Expozice ukazuje návštěvníkům, že svět neživé přírody není zdaleka nudný, ukončený a neměnný.

Proti dlouhodobým procesům geologického vývoje probíhajícím latentně uvnitř Země, z hlediska lidského žití téměř nepozorovatelným, stojí totiž náhlé a překotné změny. Často na sebe berou podobu přírodních katastrof a dovedou měnit tvář zemského povrchu takřka ze dne na den. Všechny tyto geologické změny zanechávají pak společný otisk ve vývoji krajiny, v horninách geologického podloží, ve skladbě minerálů i v podobě zkamenělin. Příroda sama vypráví o svém vzniku, stačí jen sebrat kámen a najít cestu k jeho porozumění.

A právě takový je příběh geologického vývoje Třebíčska, zasazený do kontextu vývoje celé planety Země. Vedle jedinečných ukázek pegmatitů, barevných nerostů tropického zvětrávání a sbírky nerostů křemenných žil nechybí v expozici ani rozsáhlá část věnovaná unikátnímu souboru moravských vltavínů. Právě díky nim došel třebíčský region na poli geologie celosvětové proslulosti.

Svět portálů a bran
Svět portálů a bran otevírá prostory někdejšího benediktinského kláštera, v nichž se dochovaly fragmenty původní architektury. Přes rajský dvůr zve klášterní expozice do bývalého ambitu – křížové chodby, která je poslední připomínkou benediktinského kláštera, založeného na tomto místě na počátku 12. století. V klidu křížové chodby symbolicky spočívají náhrobky Osovských z Doubravice, kteří přepisují v polovině 16. století dějiny kláštera na dějiny zámku. 

Následující část expozice ukazuje soubor sakrálních soch z dosud nevystavených sbírek muzea. Ve třech menších prostorách se pak dovršuje téma církevních dějin regionu. První část přináší pohled do historie dvou výrazných konventů spojených s dějinami města Třebíče: původních benediktinů, osídlujících a kultivujících středověkou krajinu, a pozdějších kapucínů, které do města na konci 17. století přizvali zámečtí páni Valdštejnové.

Druhá sekce, věnovaná stavebnímu vývoji benediktinského konventu, přináší nejen fragmenty nálezů autentické architektury kláštera, ale též virtuální model vývoje celého komplexu v průběhu staletí od nejstarších klášterních budov až po proměnu ve světské renesanční šlechtické sídlo a jeho pozdější barokní úpravy.

Závěr expozice zachycuje tragické osudy církve i jejích představitelů v 50. letech 20. století. Jak se silnou religiozitou kraje, vštípenou do myslí zdejších lidí už od dávných věků, naložil komunistický režim, ukazují vzpomínky na dva precedentní případy z Vysočiny: Číhošť a Babice.

Lidé. Místa. Osudy.
Expozice vypráví o lidech a místech Třebíčska napříč staletími, jejichž osudy utvářely historii a daly charakteristického ducha zdejšímu kraji. Nejrozsáhlejší expozice spojuje šest tematických celků, které vycházejí z bohatého a rozmanitého sbírkového fondu Muzea Vysočiny Třebíč, jehož historie navazuje na předchozí muzejní instituce a sahá až k Musejnímu spolku v Třebíči založenému koncem 19. století. Místní dějiny jsou zobrazeny na příkladu člověka v jeho každodenních projevech a rolích.


Více informací včetně aktuálních akcí, provozní doby a cen vstupného najdete na webu zámku.

Autor / zdroj: -red-

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
hanakservis
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.