KAM NA VÝLET / Muzea a skanzeny

Muzeum přibližuje mineralogické a geologické zajímavosti Velkobítešska společně s jeho historií
 
Autor / zdroj foto: Městské muzeum ve Velké Bíteši

Městské muzeum ve Velké Bíteši / Velká Bíteš

Městské muzeum ve Velké Bíteši vytváří sbírky dokumentující dějiny města, soustřeďuje poznatky a vytváří dokumentaci minulého i současného života obyvatel. Představuje také informační studijní i metodické centrum svého spádového okolí.

Při plnění úkolů muzeum spolupracuje s mnohými institucemi, externími odbornými spolupracovníky a řadou přátel. Výsledky dokumentace a bádání v dané problematice jsou prezentovány především v rámci vlastivědné expozice, krátkodobými výstavami, přednáškami, besedami, publikační činností i jinou formou.


Mineralogické a geologické zajímavosti Velkobítešska
Expozice minerálů a hornin v městském muzeu představuje ukázky typických druhů a skupin, zahrnuje většinu známých lokalit v širším okolí Velké Bíteše a předvádí ukázky z nejnovějších nálezů. Vedle přírodních vzorků jsou vystaveny i kusy v různé míře opracované.

Minerály jsou uspořádány do šesti skupin podle podmínek jejich vzniku, především podle teploty jejich krystalizace, od nejvýše temperovaných minerálů magmatických, přes výše teplotní pegmatitové stádium až ke středně a nízce teplotním minerálům křemenných a rudních žil. Z této posloupnosti se vymykají minerály přeměněných hornin.

Poslední skupinu zastupují minerály vznikající při obyčejných teplotách v kůře větrání. Některé minerální skupiny jsou doplněny vzorky matečných
a hostitelských hornin. Charakteristika minerálních skupin je uvedena v příslušné vitríně, vznik minerálů je ilustrován schématem, lokality jsou přehledně vyznačeny v geologické mapě.


Více informací včetně aktuálních akcí, provozní doby a cen vstupného najdete na webu muzea.

Autor / zdroj: -red-

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
hanakservis
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.