AKTUÁLNĚ / Zdravotnictví

Děti v Nemocnici Havlíčkův Brod jsou po operaci umístěny na speciální pokoj
Děti v Nemocnici Havlíčkův Brod jsou po operaci umístěny na speciální pokoj. 
Autor / zdroj foto: Petra Černo

HAVLÍČKŮV BROD

Nový pooperační pokoj pro malé pacienty byl vybudován na dětském oddělení. Snahou bylo, aby se dítě po operačním výkonu co nejdříve vrátilo ke svému rodiči. Jedním z principů péče dětského oddělení je léčba bolesti a minimalizace stresu z neznámého prostředí a výkonů.

Dětské oddělení NHB se ročně stará o 3 200 dětí na lůžkové části a o 5 500 dětí v odborných ambulancích. Poanestetická péče o pacienty nemocnice je řešena ošetřovatelskými standardy. Období, které následuje po anestezii, může být doprovázeno komplikacemi, jež mohou v určitých případech ohrozit zdraví. Proto jsou děti po anestezii pečlivě sledovány. Doposud ležely na vícelůžkových pokojích nebo dětské JIP, kde nebylo vždy jednoduché zajistit dostatek klidu. Někdy se děti s různými diagnózami vzájemně rušily. "Děti, které se vrací po operačním výkonu, by měly mít dostatek klidu, měly by být monitorovány a pod přímým dohledem sester," vysvětluje vznik speciálního pokoje primářka dětského oddělení MUDr. Magdalena Chvílová Weberová.

Nemocnice sice disponuje dvěma „dospávacími pokoji“ na oddělení ARO a Centrálních operačních sálech. "Pro děti by nebylo komfortní putovat na dospávací pokoj, kde jsou umístěni další pacienti různých věkových kategorií a diagnóz. Péče o děti má navíc svá specifika, a tak dětské oddělení přistoupilo k vybudování pokoje, který splňuje všechny požadavky na bezpečnou a zároveň empatickou a věku přizpůsobenou péči pro své malé pacienty," dodala MUDr. Chvílová Weberová. Hlavní snahou bylo, aby se dítě co nejdříve vrátilo ke své mamince či otci. Jedním z principů péče dětského oddělení je léčba bolesti a minimalizace stresu z neznámého prostředí a výkonů. Snahou je upravit prostředí pro děti a rodiče tak, aby bylo bezpečné a při tom i příjemné.

Veškerý provoz dětského odd. je v souladu s Chartou práv hospitalizovaných dětí a respektuje „Nejlepší zájem dítěte“ dle Úmluvy o právech dítěte. Děti jsou bez ohledu na tíži stavu a diagnózu ošetřovány (pokud dovolí provoz) za přítomnosti matky nebo otce (případně jiné blízké doprovázející osoby). Pokud dítě přichází k operačnímu výkonu (plánovanému i akutnímu) je běžnou praxí přítomnost rodiče. Po výkonu v rámci „probouzení se“ je rodič u dítěte opět přítomen. Dítě, které je přivezené z operačního sálu s doznívající anestezií, je napojeno na monitorovací techniku a je trvale pod dohledem zdravotníků. Dítě obvykle zůstává na „dospávacím“ pokoji 3 hodiny. Pokud je výkon, či anestezie doprovázena komplikacemi, může se doba sledování prodloužit, nebo je pak ošetřováno na úseku intenzivní péče (JIP) dětského oddělení.

Nový „dospávací“ pokoj již začal sloužit v září letošního roku. Kapacitně nabízí 4 lůžka a bude sloužit všem operovaným dětem v režimu NON STOP.

Autor / zdroj: Petra Černo

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.